Phyllostachys Edulis Okina

 

Et voici mon Phyllostachys edulis Okina.

Merci encore au généreux donateur.

 IMG_0919 IMG_0920 IMG_0921 IMG_0922